PAST PRESIDENTS SINCE INCEPTION

 • Shri Satish Magar
 • Shri Surendrakumar Jain
 • Dr. Abhay Firodia
 • Shri Mukesh Malhotra
 • Shri Madhur Bajaj
 • Shri S. B. (Ravi) Pandit
 • Shri Atul Kirloskar
 • Shri Arun Firodia
 • Shri Pratap Pawar
 • Late Dr. R. J. Rathi
 • Shri P. P. Chhabria
 • Shri Darius Forbes
 • Late Dr. N. A. Kalyani
 • Late Shri H. K. Firodia
 • Late Shri L. J. Rathi
 • Shri B. R. Malhotra
 • Shri Nandlal Pittie
 • Shri Rahulkumar Bajaj
 • Late Shri C. S. Kirloskar
 • Late Shri S. P. Khosla
 • Late Shri R. D. Pusalkar
 • Late Shri C. V. Jog
 • Late Shri V. N. Somvanshi
 • Late Shri M.S. alias Baburaoji Parkhe
 • Late Shri S. L. Kirloskar
 • Late Shri S.R.Thakur Savadekar
 • Late Sheth P. K. Divekar
 • Late Vaidya M. V. Puranik
 • Late Shri R. G. Vijaykar
 • Late Sheth G. L. Natu
 • Late Shri G. G. Dandekar
 • Late Shri S. V. Kirloskar
 • Late Shri S. P. Ogale
 • Late Shri N. G. Pawar
 • Late Shri G. S. Marathe
 • Late Prof. V. G. Kale
 • Late Shri B. C. Kamat
 • 2014 - 2016
 • 2012 - 2014
 • 2010 - 2012
 • 2008 - 2010
 • 2006 - 2008
 • 2004 - 2006
 • 2002 - 2004
 • 2000 - 2002
 • 1998 - 2000
 • 1996 - 1998
 • 1994 - 1996
 • 1992 - 1994
 • 1990 - 1992
 • 1988 - 1990
 • 1986 - 1988
 • 1984 - 1986
 • 1982 - 1984
 • 1980 - 1982
 • 1978 - 1980
 • 1977 - 1978
 • 1975 - 1977
 • 1973 - 1975
 • 1972 - 1973
 • 1969 - 1972
 • 1958 - 1969
 • 1957 - 1958
 • 1956 - 1957
 • 1955 - 1956
 • 1954 - 1955
 • 1951 - 1954
 • 1950 - 1951
 • 1946 - 1950
 • 1944 - 1946
 • 1943 - 1944
 • 1941 - 1943
 • 1936 - 1941
 • 1934 - 1936